Механізм правосуддя

Масштаб існуючих на практиці проблем вказує на те, що існуюча система національного правосуддя з розслідування та притягнення до відповідальності за найтяжчі міжнародні злочини потребує концептуально іншого підходу. Враховуючи поточний стан системи правосуддя, основною рекомендацією є створення спеціального механізму правосуддя щодо найтяжчих міжнародних злочинів. Цінність такого механізму полягає в тому,  що забезпечення ефективного процесу правосуддя щодо найтяжчих міжнародних злочинів покладається саме на нього: починаючи від збору доказів та розслідування, завершуючи притягненням осіб до відповідальності. В даному розділі розміщені матеріали, які розкривають концепцію впровадження механізму правосуддя в Україні.

мапа сайту